Kopie obrazów

Pracownia Konserwacji Zabytków Ars Catholica specjalizuje się w wykonywaniu kopii dzieł sztuki z dziedziny malarstwa i rzeźby polichromowanej. Repliki wykonujemy z wykorzystaniem oryginalnych technik malarskich i rzeźbiarskich.